Не се вписвам лесно в словестното.
В многолиние танцуват мойте ноти.
От преди Египет и до нищото.
Политат лодките ми в нарисуван звън.

„Тишина“

19.01.23г.

Ivo Alexiev представя Диана Дезир
Ще си говорим или ще мълчим…

18.00ч.

Сити Арт Марк Център
В края на вечерта някой от гостите ще си тръгне с моя творба.

Dianadezir.com